ดูงาน กะ ไปเที่ยว !?!? โฆษกกองทัพเรือ แจงแล้ว หลัง นร.เสธ.ทร. โพสต์ภาพ กินปูยักษ์-เล่นสกี ถูกเอามาแฉ ...รู้เลยเรื่องจริงเป็นยังไง

Publish 2017-07-16 10:14:06

โฆษกกองทัพเรือ ไม่ปฏิเสธ ทั้งเบี้ยเลี้ยง -คนติดตาม-แต่ยัน ไม่ได้ไปเที่ยว "นักเรียนเสธ.ทร.รุ่น77" ไปดูงานญี่ปุ่น ด้านการทหารด้านความมั่นคงทางทะเล ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามหลักสูตร และงบฯตามที่ทร.ได้อนุมัติ ใครเอาคนติดตามไป ให้ออกค่าใช้จ่ายเอง ชี้เป็นสากล ยึดหลักแบบนี้

จากกรณีที่แฟนเพจ "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" นำเสนอข้อมูล โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 77 โดยเปิดเผยข้อมูลว่ามีการดูงาน 2 สาย ใช้เวลาสายละ 1 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมส่วนเป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานการดูงานของหน่วยงานราชการไทย และข้อมูลพบว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วม วันละ 2,100 บาท และเปิดโอกาสให้สามารถพาผู้ติดตามไปร่วมด้วยได้ โดยจ่ายเพิ่มคนละกว่า 60,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาดูงานต่างประเทศของหน่วยงานราชการไทย เป็นการอ้างเรื่องประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าคือการไปเที่ยว ที่ทำกันจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ นั้น
 พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า ในการศึกษาดูกิจการและ ศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศเป็นกิจกรรมในการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โดยกองทัพเรือได้อนุมัติแผนและงบประมาณซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
และกิจกรรมการดูกิจการและ ศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศนั้น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ได้ฝึกนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารเรือ วางแผนดูงานกิจการด้านการทหารด้านความมั่นคงทางทะเล ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยประสานงานกับผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำประเทศที่จะไปดูงาน(ญี่ปุ่น) ในการกำกับดูแลของนายทหารที่ควบคุมหลักสูตร
โดยทางหลักสูตรได้พิจารณาเลือก สถานที่ดูงาน การเดินทาง อาหารและโรงแรมที่พัก ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และให้การดูงานฯได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัติที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอด


สำหรับการอนุญาตให้ผู้ติดตามสามารถร่วมคณะดูงานไปได้โดยออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเองนั้น ก็เป็นไปตามหลักการ ที่ปฏิบัติทั่วไปเช่นเดียวกับการไปศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือต่างประเทศ ที่อนุญาตให้พาผู้ติดตามไปได้ด้วย โดยจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเอง

ทั้งนี้ ขอเรียนยืนยันว่าการไปดูกิจการและทัศนศึกษาของนักเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 77 เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตรฯ มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มิใช่เป็นการไปเที่ยวดังที่กล่าวมา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ

ติดตามข่าวอื่นๆ