เรื่องสำคัญที่คนไทยควรทราบ !! ครม. เห็นชอบ เปลี่ยนการแสดงธงชาติในพิธีสำคัญ  เพิ่ม,ลด กำหนดโอกาสประดับ..(รายละเอียด)

เรื่องสำคัญที่คนไทยควรทราบ !! "ครม." เห็นชอบ เปลี่ยนการแสดงธงชาติในพิธีสำคัญ "เพิ่ม","ลด" กำหนดโอกาสประดับ..(รายละเอียด)

Publish 2017-07-11 20:22:03

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ได้แก่1.ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พ.ค. หรือวันฉัตรมงคล

2.ให้เพิ่มการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค.และ 29 ก.ค.รวมถึงวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย.

3.กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5-6-7 ธ.ค. เป็น 5-6 ธ.ค.เพียงสองวัน