สิ่งที่คุณควรรู้!!! จะทำอย่างไร หากคุณครอบครองรถที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Publish 2017-07-06 11:52:42

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! เจ้าของรถที่ครอบครองรถโดยสุจริตที่ถูกเพิกถอนทะเบียนรถ จากการยื่นเอกสารเท็จประมูลขายทอดตลาดรถของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ติดต่อขอรับคำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมาย กับผู้นำมาขายโดยเจตนาแอบอ้างหลอกลวง โดยควรติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ หรือติดต่อขอข้อมูลจากกองคลัง ขส.ทบ.

 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน รถขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. จำนวน 605 คัน เนื่องจากเป็นการยื่นเอกสารเท็จของกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างการขายรถทอดตลาดของ ขส.ทบ. ตามที่แถลงข่าวแล้วนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนตลอดจนคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้ครอบครองรถที่ได้รับผลกระทบจากการแอบอ้างของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายกับผู้นำรถมาจำหน่ายโดยมิชอบแก่ผู้ครอบครองรถที่ซื้อรถมาโดยสุจริต เพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเอง ซึ่งล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้จัดส่งหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถทั้งหมดไปยังผู้ครอบครองรถแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ครอบครองรถได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ให้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมด ได้แก่ คู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หรือติดต่อขอรับคำแนะนำกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ หรือติดต่อขอข้อมูลจาก ขส.ทบ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ส่วนกรณีผู้ประกอบการเต้นท์รถมือสองซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรถบางส่วนที่มาจากการยื่นเอกสารประมูลขายทอดตลาดเท็จดังกล่าวได้เช่นกัน ผู้ประกอบการสามารถขอตรวจสอบข้อมูลตัวรถได้กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันการครอบครองรถผิดกฎหมายไม่ทราบแหล่งที่มา

 


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาเหตุของการเพิกถอนการจดทะเบียนรถประมูลขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. ทั้ง 605 คัน นั้น เนื่องจากตรวจสอบพบเอกสารส่งบัญชีรถแจ้งการประมูลขายทอดตลาดของรถทั้งหมดดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมแปลงโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ซึ่งได้รับการตรวจสอบยืนยันจากกองคลัง ขส.ทบ. อย่างชัดเจน และ ขส.ทบ. ไม่มีการประมูลรถเพื่อขายทอดตลาดแต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายติดตามหาตัวผู้เกี่ยวข้อง ทั้งขบวนการเพื่อเอาผิดตามกฎหมายในขั้นเด็ดขาด และหาแหล่งที่มาของตัวรถ ซึ่งอาจจะมาจากรถที่มีคดีผิดกฎหมายทุกประเภท ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถของ ขส.ทบ. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการยื่นจดทะเบียนรถทุกขั้นตอน รวมทั้งเส้นทางการเคลื่อนไหวถ่ายโอน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ หากพบเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดสูงสุดทันที ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาในทุกกรณีความผิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ร่วมพิทักษ์สิทธิด้วยการซื้อรถที่ถูกที่ต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่าหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาถูกเกินจริง รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน ไม่แนะนำให้ซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย ในทุกกรณีแนะนำให้ดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง เพราะอาจได้รับเอกสารปลอมและรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจเป็นรถที่ไปก่ออาชญากรรมหรือไปพัวพันคดียาเสพติด รวมทั้งเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายทุกประเภท หากสงสัยรถที่ซื้ออาจเป็นรถที่มาจากการประมูลขายทอดตลาดหรือรถผิดกฎหมายสามารถนำเอกสารสัญญาการซื้อขายขอตรวจสอบด้านทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบก่อนการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าได้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.dlt.go.thติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

ติดตามข่าวอื่นๆ