อ่านเลย!!! คนดังแห่พาเหรดตอบกลอน ประเทศไทย4.0 ของนายกตู่ มีใครบ้างต้องอ่าน

อ่านเลย!!! คนดังแห่พาเหรดตอบกลอน ประเทศไทย4.0 ของนายกตู่ มีใครบ้างต้องอ่าน

Publish 2017-06-30 11:31:32

ในเพจ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อมูลไว้ คือ  จากที่ผมได้โพสต๋ กลอน ประเทศไทย4.0 ที่ท่านได้แต่งและอ่านให้คณะรัฐมนตรีฟังเมื่อวันอังคารที่27มิยที่ผ่านมา มีหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็น และ บางท่านก็ได้แต่งกลอนประเทศไทย4.0 ต่อจากที่ท่านนายกได้แต่งไว้  ผมได้นำเรียนท่านนายกและท่านได้เข้ามาอ่านความเห็นต่างๆ รวมถึงกลอนที่บางท่านได้แต่งไว้ในโพสต์ของผม ท่านนายกได้ฝากความเห็นกลับมาว่า

"ดีครับ เปิดช่องทาง นายกฝากขอบคุณ เก่งกว่านายกเยอะ"

ผมจึงรับหน้าที่นำข้อความจากท่านนายกมาบอกกล่าวให้แฟนเพจทราบกันครับ

ตัวอย่างกลอนที่บางท่านแต่งต่อไว้ในโพสต์ของผมครับ

หนึ่ง . จะต้อง พัฒนาศึกษาชาติ
สอง .  โครงสร้างอำนาจไม่บาตรใหญ่
สาม .  ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
สี่  .  ธรรมาธิปไตย ให้เป็นจริงฯ
    เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

ห้า .  ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น
หก .  ปรองดองนั้นสำคัญยิ่ง
เจ็ด . เสมอภาค. ยุติธรรมสำคัญจริง
แปด . ทำทุกสิ่งตามศาสตร์พระราชา
    Yongyut  Ploythabthim

 

 @..ไทยแลนด์4.0เพิ่มพูนสุข
ช่วยกันปลุก พี่น้องไทย ให้มองเห็น
4.0 ไม่ใช่คำ ที่พูดเล่น ทำให้เป็น เห็นดีด้วย ช่วยกันทำ
..ปลูกพืชผัก ผลไม้ ขายผลผลิต
ต้องเลิกคิด ขายผลิตผล แค่ต้นน้ำ
แปรรูปได้ สร้างค่าเพิ่ม นวัตกรรม
เพื่อสร้างทำ เพิ่มมูลค่า กว่ามากมาย
..ถ้าพืชผล ต้องคิดปลูก ที่ขายได้
ต้องไม่ใช่ ปลูกไปก่อน แล้วค่อยขาย ที่ผ่านมา
เสียมูลค่า น่าเสียดาย ทิ้งมากมาย ขาดวางแผน  แสนทุกข์ใจ
...ปลูกอะไร ต้องถามหา ว่าใครซื้อ
ผ่านกี่มือ ถึงคนซื้อ จากคนขาย
ขายต่างชาติ  หรือว่าขาย ในเมืองไทยมูลค่าเพิ่ม ก้อนใหญ่ ๆ  ต้องแบ่งปัน
...ใช้ไอที สร้างตลาด สร้างยอดขายจัดจำหน่าย
ผ่านช่องทาง อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมคนซื้อ ถึงคนขาย เข้าหากัน แล้วแบ่งปัน ผลกำไร ให้เป็นธรรม..
..ทุกActor ในห่วงซื้อ สอดประสาน เชื่อมโยงกัน
ต้องร่วมด้วย ช่วยอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้น ไล่เรียงมา ถึงปลายน้ำช่วยกันทำ แบบโปร่งใส ให้ช่วยกัน
..เปรียบชาวนา อย่าคิดขาย แค่ข้าวเปลือกมี
ทางเลือก ขายพันธุ์ข้าว ข้าวข้าวสาร ช่วยแปรรูป 
ทำเป็นแป้ง จำหน่ายกัน มีมาตราฐาน การรับรอง ต้องการันตี
..เพิ่มช่องทาง การค้าขาย ให้กว้างขวาง ตามแนวทาง รัฐวางไว้ ให้เต็มที่ ลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี่ ใช้ไอที เพิ่มช่องทาง
อย่างเข้าใจ
..ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ต้องเปลี่ยนปรับ ต้องขยับ ต้องช่วยชาติ กันให้ได้
รัฐบาล ทุ่มเทแรง อย่างตั้งใจ
เศรษฐกิจไทย ให้พลิกฟื้น กลับคืนมา[email protected]

     Sarayut   Yimyuan


 

ขอบคุณ:ข้อมูลเพจ สุวิทย์ เมษินทรีย์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน