ข่าวดีมาอีกแล้ว!! ตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้  ผู้ประกันตน รับบริการทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่ายอีกต่อไป (รายละเอียด)

ข่าวดีมาอีกแล้ว!! ตั้งแต่ 1 ก.ค. นี้ ผู้ประกันตน รับบริการทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่ายอีกต่อไป (รายละเอียด)

Publish 2017-06-29 13:01:49
                   นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานกล่าวว่าตามที่ สปส. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตน (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด)ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงขณะนี้มีสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว 841 แห่งทั่วประเทศ ผู้ประกันตนสามารถสังเกตป้ายสติกเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” เพื่อเข้ารับบริการได้ทันที
         


         ล่าสุดกระทรวงแรงงานยังได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งมีผลให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จึงมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่พร้อมให้บริการกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอทั่วประเทศ และในอนาคตจะมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม ผู้ประกันตนสามารถทำได้โดยการตรวจสอบสิทธิ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สถานพยาบาลในความตกลงตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก่อนการให้บริการทันตกรรม
          การให้บริการกรณีทันตกรรมของ สำนักงานประกันสังคม ขณะนี้ระบบมีความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานประกันสังคม และเป็นการคืนความสุขให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อีกทั้งเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุด 


สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่  http://www.sso.go.th

ติดตามข่าวอื่นๆ