รับสั่ง..สมเด็จพระเทพฯ...ในหลวงร.9ไม่เคยมีพระราชหัตถเลขาถึงพระองค์ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสังคมออนไลน์

Publish 2017-06-07 09:33:46

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่เคยมีลายพระราชหัตถเลขาถึงพระองค์ท่าน    

 

ในเฟสบุคของBanyong Suwanpong ได้โพสต์เนื้อหาว่า   เมื่อวันที่5มิย.ที่ผ่านมา    ในงานพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง(บสย.)รุ่นที่6 ที่ อาคารชัยพัฒนา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  ในวันนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสกับกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน และกรรมการสถาบันอิศรา กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ปรากฎบนสื่อออนไลน์ ในขณะที่สื่อมวลชนบางรายยังนำไปเผยแพร่ว่า ในหลวงร.9ไม่เคยมีพระราชหัตถเลขาถึงพระองค์ท่าน และไม่เคยมีข้อมูลตามที่ปรากฎอยู่บนสื่อออนไลน์   
 


รวมทั้งที่ปรากฎเป็นบทความ"บันทึกของลูกรักฯ"อีกด้วย


"ท่านพ่อไม่เคยเขียนจดหมายถึงเรา" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับสั่ง

ขอบคุณ:เฟสบุคBanyong Suwanpongติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน