ด่วน!!! รู้แล้วรีบบอกต่อ...การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 123 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 พ.ค. นี้ (รายละเอียด)

Publish 2017-05-21 08:37:36

 

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 123 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560

ประกาศที่ ฝทม. 4/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
- คุณวุฒิปริญญาโท
- ปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มัธยมศึกษาตอนต้น การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล