ในหลวง ร.10 บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประชาชนเตรียมรอต้อนรับเสด็จ(มีคลิป)

Publish 2017-05-10 15:31:17

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 การนี้ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2560
         
         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดยศ ตั้งพระภิกษุสามเณรเปรียญ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ
          
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาถึงประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง แย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่มารับเสด็จด้วย
ทั้งนี้ ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 28 รูป อาทิ พระมหาสมพร ธมมทีโป วัดชนะสงคราม, พระมหาอภิชาติ อภิชาโต วัดปากน้ำ พระมหาเปรม เขมโก วัดอรุณราชวราราม พระมหาริก เปมิโก วัดชูจิตธรรมาราม พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม พระมหาอุทัย เตชธมฺโม สังกัดวัดไทยพุทธคยา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พระสังกัดวัดไทยในต่างประเทศ สามารถสอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้เป็นครั้งแรก และเป็นพระซึ่งเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าได้พบลูกสาวและภรรยาโดยบังเอิญที่วัดสุวรรณภูมิฯ หลังจากพลัดพรากกันไป 16 ปี และพระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร จากวัดเขาวัง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพระที่สอบได้คะแนนเต็มทุกวิชา ซึ่งหาได้ยากมาก  ส่วนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 218 รูป อาทิ พระมหาศุภเดช สุภเตโช วัดเทพศิริน ทราวาส พระมหาศุภชัย อชิโต วัดดวงแข พระมหาศราวุฒิ สุรเมธี วัดมหาพฤฒาราม และ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ โชติโย วัดเจริญธรรมาราม รวมทั้งสิ้น 246 รูป
          
          อนึ่ง การจัดพิธีทรงตั้งเปรียญ เป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ถ้าหากสามเณรรูปใดสอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค เมื่ออายุครบอุปสมบททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนาคหลวงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมเฉพาะ 3 , 6 และ 9 ประโยค ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนวันวิสาขบูชาวันหนึ่ง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 4, 5, 7, 8 ประโยค โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ประทานพัดยศเปรียญ ณ พระอุโบสถ วัดที่สมเด็จพระสังฆราชประทับ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังว่า มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ริมทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกเตรียมเสื่อขนาดใหญ่จำนวนมากมาปูรองรับประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จในครั้งนี้อย่างเป็นระเบียบ
          
          ทั้งนี้ในวันวันนี้(10 พฤษภาคม ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และจะทรงนำพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ในเวลา 17.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนาสดาราม เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจึงได้กางเต็นท์จำนวน 2 หลังที่บริเวณด้านหน้าศาลาลูกขุน เพื่อให้ประชาชนได้นั่งหลบร้อนหลบฝน อีกทั้งยังได้ติดตั้งจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จได้ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมๆ กัน
  


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ณัฏฐธิดา สิทธิผล

ติดตามข่าวอื่นๆ