แชร์ด่วน ๆ รู้แล้วรีบบอกต่อ!! กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 370 อัตรา (รายละเอียด)

Publish 2017-05-09 17:14:02

กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 370 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส. ทุกสาขา) จำนวน : 11 อัตรา

 • เจ้าพนักงานเจ้าพนักงานการเกษตร (ปวส.ฯ) จำนวน : 9 อัตรา

 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.ฯ) จำนวน : 11 อัตรา

 • เจ้าพนักงานอุทกวิทยา (ปวส.ฯ) จำนวน : 5 อัตรา

 • นายช่างภาพ (ปวส.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา

 • นายช่างไฟฟ้า (ปวส.ฯ) จำนวน : 7 อัตรา

 • นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร (ปวส.ฯ) จำนวน : 3 อัตรา

 • นายช่างเครื่องกล (ปวส.ฯ) จำนวน : 24 อัตรา

 • นายช่างชลประทาน (ปวส.ฯ) จำนวน : 139 อัตรา

 • นายช่างโยธา (ปวส.ฯ) จำนวน : 25 อัตรา

 • นายช่างสำรวจ (ปวส.ฯ) จำนวน : 63 อัตรา

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปวช.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา

 • นักธรณีวิทยา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา

 • นิติกร (ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์) จำนวน : 1 อัตรา

 • วิศวกรเครื่องกล (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา

 • วิศวกรชลประทาน (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 38 อัตรา

วิศวกรโยธา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 6 อัตราพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

 • พนักงาน รับโทรศัพท์ (ปวช. ทุกสาขา) จำนวน : 21 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 • สัญชาติไทย

 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://rid.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : (0) 2241-7555 โทรสาร: (02) 669-3599

 • ผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

   
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล

ติดตามข่าวอื่นๆ