ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของ ร.๙ ... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เตรียมเสด็จ เปิดโครงการพระราชดำริคลองภักดีรำไพ

Publish 2017-05-09 06:13:39

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "โครงการพระราชดำริคลองภักดีรำไพ" ว่าโครงการนี้ได้แล้วเสร็จต้นปี 2560 ได้ก่อสร้างตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ว่า“มีถนน 3 สายขนานกันที่กั้นน้ำ วิธีที่จะทำก็คือต้องดูว่าน้ำมันลงมาที่ไหนก็ดูได้ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูก็จะเห็นได้ ไปสำรวจดูว่าน้ำจะลงทางไหน แล้วก็ได้ทำการระบายน้ำ คือช่องระบายน้ำที่สอดคล้องกัน และถึงเวลาฝนลงมา น้ำลงมา ก็สามารถที่จะระบายออกไปได้ ไม่มีปัญหา ถ้าถึงเวลาที่ต้องการน้ำเก็บเอาไว้ ก็มีทำเป็นประตูน้ำกักเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลไปโดยไร้ประโยชน์ แต่ถึงเวลาก็ปล่อยน้ำออกไปได้”

 โดยในหลวง ร.9 ทรงพระราชทาน ชื่อ"คลองภักดีรำไพ” คลองผันน้ำสายหลักของโครงการที่มีความหมายว่า คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และประตูระบายน้ำไว้ทำหน้าที่ควบคุม บริหารจัดการน้ำอีกจำนวน 11 แห่ง รวมทั้งยังมีการสร้างถนนคันคลองทั้งฝั่งซ้ายและขวา และมีสะพานข้ามคลองผันน้ำบริเวณถนนตัดผ่านทุกแห่ง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของกรมชลประทานและชาวจังหวัดจันทบุรี โดยในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการ

 


"โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ในหลวงรัชกาลที่9 มีพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี 46 ขณะนี้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อประชาชนชาวจันทบุรี ตามสิ่งที่พระองค์ มีพระราชดำริไว้โครงการนี้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอย่างยาวนาน ที่ต้องได้รับความมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งได้เกิดประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระหว่างก่อสร้างปี53 เริ่มขุดคลองภักดีรำไพ ได้บรรเทาอุทกภัยปี 56 และปี 58 เกิดอุทกภัยในเมือง ใช้คลองนี้ระบายน้ำออกทะเลได้เร็วขึ้น ได้รับผลกระทบจากน้ำวิ่งผ่านเมืองน้อยมาก พบว่าจำนวนน้ำท่วมลดน้อยลง ในปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้แม่น้ำจันทบุรี รองรับการระบายน้ำได้ 500 ลบ.ม.ต่อวินาที คลองระบายน้ำภักดีรำไพ 300 ลบ.ม.ต่อวินาที แม้ช่วงน้ำทะเลหนุน มีประตูปลายคลองสามารถปิดประตู สูบน้ำออกทะเล ระบบป้องกันน้ำท่วม มั่นใจ แก้ไขน้ำท่วมตัวเมืองจันทบุรี ได้ 100% เป็นเครื่องยืนยันจะไม่ท่วมเลย โดยทั้งสองคลอง สามารถระบาย 800 ลบ.ม.ต่อวินาทีมากกว่าน้ำท่วมใหญ่ ปี 42 และปี 49 ที่มีปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำจันทบุรี 700 ลบ.ม.ต่อวินาที ถ้าน้ำมากกว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการ ทำให้คลองสาขา 10 คลองให้ระบายน้ำมาได้สะดวกป้องกันไม่มีสิ่งกีดขวางรุกลำน้ำ ต้องช่วยดูแลระบบผังเมือง องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องทำให้มีประสิทธิภาพเหมือนช่วงสร้างใหม่ๆและสามารถกักเก็บน้ำไว้ในลำน้ำ 2 ล้านลบ.ม.ใช้ช่วงฤดูแล้ง"

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล

ติดตามข่าวอื่นๆ