ช่วยพี่ๆเขาทำงานหน่อย!! ถ่ายรูปคนขี่รถบนทางเท้าส่งเจ้าหน้าที่ รับไปเลยส่วนแบ่งค่าปรับ 50% เริ่มบังคับใช้ พ.ค.นี้ (รายละเอียด)

Publish 2017-04-25 13:16:40

วันนี้ (25/04/2560) พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงถึงมาตรการแก้ปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าว่า จากการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้ายกเลิกแผงค้าบนทางเท้าในจุดต่างๆ ซึ่งทำให้พื้นที่ทางเท้าเกิดปัญหามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ทางเท้าเป็นทางสัญจรจำนวนมากยิ่งขึ้นนั้น ที่ผ่านมา กทม.พยายามจัดระเบียบผู้ขับขี่รถบนทางเท้า ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินสัญจรบนทางเท้าได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมาได้ โดยมีมาตรการจับปรับตามกฎหมาย แต่ด้วยทางเท้าในหลายๆ พื้นที่ มีการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอตามการดูแลเอาผิดตามกฎหมายได้ทั้งหมด ดังนั้น กทม.จึงจะใช้มาตรการจูงใจ เพื่อสร้างความร่วมมือให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลทางเท้าทั้งนี้ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองระบุ ห้ามมิให้ผู้ใดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอด หรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอด หรือขับขี่ได้โดยหาก ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งใน พ.ร.บ.ดังกล่าวมาตรา 48 ยังระบุว่า หากประชาชนสามารถส่งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อเปรียบเทียบปรับได้ประชาชนผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าวสามารถรับค่านำจับจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับ ดังนั้น กทม.จะให้ประชาชนเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการส่งหลักฐาน เพื่อนำจับผู้ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่ในขณะนี้ข้อกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีระเบียบ กทม.รองรับ ดังนั้นตนจึงอยู่ระหว่างการร่างระเบียบ เพื่อให้สามารถให้รางวัลนำจับครึ่งหนึ่งแก่ประชาชนได้ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงจะเสร็จสิ้น จากนั้นจะเร่งประกาศใช้ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ประชาชน เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้ทางเท้าอย่างไม่ถูกต้อง โดยประชาชนสามารถถ่ายภาพการขับขี่รถบนทางเท้าส่งมายัง กทม.ซึ่งจะดำเนินการจับปรับรถที่กระทำความผิดต่อไป 
 

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี