มารอดูกันว่าจะมีโรงพยาบาล แห่งไหนเข้าร่วมบ้าง!!! สปส.รับสมัคร รพ.เอกชน เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ปี 2561

Publish 2017-04-24 10:52:17

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค.60 นี้ เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการประกันสังคม เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561 และเตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่มีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้สถานพยาบาลเกิดการแข่งขันด้านบริการและคุณภาพในการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 โดยในปี 2560 สำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการในระบบประกันสังคมกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเป็นสถานพยาบาลรัฐจำนวน 159 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 80 แห่ง รวมถึงสถานพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมให้บริการอีกจำนวน 3,823 แห่ง ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเพียงพอ

 


ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในการสมัครเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคม ชั้น 4 เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์02-956-2498 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเอกสารการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 

ปัฐพงษ์ สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต

ติดตามข่าวอื่นๆ