งานเข้าอย่างจัง!! สคบ.ชี้แจงเองกรณีบริษัทหลอกซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่น ไขทุกข้อสงสัย Wealth Ever มีตัวตนจริงหรือไม่?!? (รายละเอียด)

งานเข้าอย่างจัง!! สคบ.ชี้แจงเองกรณีบริษัทหลอกซื้อทัวร์ไปญี่ปุ่น ไขทุกข้อสงสัย "Wealth Ever" มีตัวตนจริงหรือไม่?!? (รายละเอียด)

Publish 2017-04-12 10:49:50

เพจ สคบ. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีสมาชิกบริษัทแห่งหนึ่งซื้อทัวร์และเดินทางด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น แต่ปรากฏว่าไม่มีการพาสมาชิกไปจริง โดยได้โพสต์ชี้แจงตามรายละเอียดดังนี้
"ชี้แจงกรณีสมาชิกบริษัท WealthEver ถูกหลอกซื้อทัวร์ญี่ปุ่น ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ กรณีสมาชิกของบริษัทแห่งหนึ่ง ซื้อทัวร์และเดินทางด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2560 ในราคาคนละ 13,130 บาท และได้จ่ายเงินซื้อทัวร์ ดังกล่าวไปแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาเดินทาง ปรากฏว่าไม่มีเที่ยวบินเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ทำให้กลุ่มสมาชิกที่ซื้อทัวร์ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมาก และจากกรณีดังกล่าว มีการกล่าวอ้างว่าบริษัท ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับทาง สคบ. นั้น" 


กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ไม่พบว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงจาก สคบ. แต่อย่างใด อีกทั้งการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยว ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไม่สามารถรับจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจขายตรงได้

ขอบคุณ : สคบ. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุกันยา บุญซ้วน