เปิดภาพ!?!? พระฉายาลักษณ์ปฏิทินเมษายน รัชทายาทพระองค์น้อย "จิกมี นัมเกล วังชุก" แห่งภูฏาน กับฤดูหิมะตก (มีภาพ)

Publish 2017-04-06 17:41:52

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพจเฟสบุ๊ค Yellow Bhutan ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ปฏิทินเมษายน ของรัชทายาทพระองค์น้อย "จิกมี นัมเกล วังชุก" แห่งภูฏานท่ามกลางหิมะตก โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระราชวงศ์ภูฏาน ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ครบ 1 พระชันษา ของเจ้าชายรัชทายาทพระองค์น้อย “จิกมี นัมเกล วังชุก” พระราชโอรสของ “สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก” แห่งภูฏาน ที่คนไทยรักและเคารพในพระราชจริยาวัตรอันงดงาม กับ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน

โดยพระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายพระองค์น้อย จิกมี นัมเกล วังชุก ได้ทำออกมาเป็นปฏิทินให้ประชาชนชาวภูฏานและประชาชนทั่วโลก สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ ซึ่งพระฉายาลักษณ์ครั้งนี้จะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถพระหัตถ์กำรถของเล่นและกำลังพระสรวลอย่างน่ารักน่าชัง

ที่ผ่านมา ประชาชนต่างเคยได้ชื่นชมพระฉายาลักษณ์ไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อกลางปีที่แล้ว ซึ่งขณะนั้น เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ทรงมีพระชนมายุได้เพียง 6 เดือน จากนี้ไปเหล่าพสกนิกรของภูฏานและบุคคลทั่วไป คงเฝ้าติดตามการเจริญพระชันษาของเจ้าชายพระองค์น้อยกันต่อไป


ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ทรงได้รับการยกย่องจากชาวภูฏานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากการที่ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเองในหมู่ประชาชน จึงสร้างความประทับใจแก่พสกนิกรอย่างสูง ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ต้องทรงรับพระราชภารกิจการบริหารประเทศ เนื่องจากสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงวางระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นมาอยู่ก่อนแล้ว แต่พระองค์เองก็ยังทรงเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ในการสร้างเอกภาพและเสถียรภาพ ในประเทศที่มีประชากรเพียง 753,947 คน โดยมุ่งเน้นด้านความสุขมวลรวมของประชากรภายในประเทศเป็นสำคัญ

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก Yellow Bhutanติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ติดตามข่าวอื่นๆ