ฮีโร่ของคนไทย!! “บัวขาว”  คว้าปริญญา 3 ใบ ในวัย 34 ปีแบบอย่าง ของคนสู้ชีวิต ตัวจริง

ฮีโร่ของคนไทย!! “บัวขาว” คว้าปริญญา 3 ใบ ในวัย 34 ปีแบบอย่าง ของคนสู้ชีวิต ตัวจริง

Publish 2017-04-02 14:18:15

เฟซบุ๊กแฟนเพจของเจ้าตัว @Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ได้โพสข้อความว่า
ยินดีกับบัวขาวกันครับ
ทำเรื่องถ่ายรูปจบปี 2560 นี้ครับ
-ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.
Bachelor of Business Administration : B.B.A.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชาทานปริญญาบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2556

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557


 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน