เริ่มกลืนชีวิต!!!ปภ.เผย จังหวัดอ่วมหนักรับวาตภัย เซ่นสังเวยพายุลมแรงหลายราย!!(รายละเอียด)

เริ่มกลืนชีวิต!!!"ปภ."เผย จังหวัดอ่วมหนักรับวาตภัย เซ่นสังเวยพายุลมแรงหลายราย!!(รายละเอียด)

Publish 2017-03-20 12:00:03

วันที่ 20 มี.ค.60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เมื่อช่วงวันที่ 14 - 20 มี.ค. มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด 50 อำเภอ 291 ตำบล 3,580 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ เลย สกลนคร มหาสารคาม นครราชสีมา หนองคาย ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย ชัยนาท กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว บ้านเรือนเสียหาย 3,580 หลัง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย
นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 
 


ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าระยะนี้ไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ปภ. จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 14 - 20 มี.ค. 60 มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด 50 อำเภอ 291 ตำบล 3,580 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3,580 หลังซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงประสานภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย