แจ้งได้ทันที!!! สถาบันคชบาลช้างไทย เผย พบเห็นช้างอาการไม่ดี แจ้งมารับถึงที่ ฟรีทุกการบริการ (รายละเอียด)

แจ้งได้ทันที!!! "สถาบันคชบาลช้างไทย" เผย พบเห็นช้างอาการไม่ดี แจ้งมารับถึงที่ ฟรีทุกการบริการ (รายละเอียด)

Publish 2017-03-17 16:19:27

วันที่ 17 มี.ค.2560 เฟซบุ๊ก ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ได้โพสต์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่พบเห็นช้างเจ็บป่วยและต้องการช่วยเหลือสามารถที่จะติดต่อมายัง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำบางได้ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
"สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการดูแลรักษา #ช้างป่วย #ช้างพิการ #ช้างชรา #ช้างดุร้าย #โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีบริการรับ - ส่งช้างถึงที่
อีกทั้งมีโครงการ #สัตว์แพทย์สัตว์สัญจร และ #หน่วยช่วยชีวิตช้าง ออกตรวจช้างนอกสถานที่ และช่วยเหลือช้างตกมัน
#ทุกการให้บริการไม่คิดค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ยังมี #โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อีกแห่งหนึ่งที่รับรักษาช้างในเขตภาคใต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน
#พบเห็นช้างเจ็บป่วยหรือช้างที่ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อโรงพยาบาลช้างสถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง
054-829-331, 054-829-333 และ 054-829-322"


 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือก ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้างในพื้นที่ของโรงช้างต้น

 

เนื่องจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นปางช้างแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นของรัฐบาล การเดินทางมาเยี่ยมช้างจึงเป็นสิ่งที่ง่าย และ มีค่าใช้จ่ายไม่มาก โดยมีค่าบัตรผ่านประตูเพียง 100 บาทสำหรับผู้ใหญ่คนไทย และ 50 บาทสำหรับเด็ก เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวหรือนักเรียน

ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยแบ่งออกเป็น แบบที่หนึ่ง เที่ยวในหนึ่งวัน ได้แก่ การแสดงช้างช้างอาบน้ำ การแสดงช้าง เยี่ยมชมลูกช้าง และบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ แบบที่สองเที่ยวแบบค้างคืน ได้แก่ โปรแกรมฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่นและโปรแกรมเดินป่า

ด้านการอนุรักษ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ก่อตั้งโรงพยาบาลช้างและโครงการสัตวแพทย์สัญจรซึ่งถือว่า เป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยทำการรักษาช้างเอกชนทุกเชือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจากนั้นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังได้ทำการวิจัยเรื่องของการขยายพันธุ์ช้างและการผสมเทียมช้าง รวมถึงการศึกษาวิจัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของช้าง

 

บุกเบิกงานด้านศิลปะ
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านศิลปะของช้าง ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการฝึกช้างให้วาดภาพเป็นแห่งแรก และยังเป็นสถานที่ก่อตั้งวงดนตรีช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยภายใต้การดำเนินงานโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทย และยังเป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องช้างและผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับช้างโดยได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆของรัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือช้างของประเทศมากกว่า 2,700 เชือก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน