เทใจให้ !?!? เช็คผลโพล "รัฐบาล" คะแนนบริหารลด ...แต่ "พล.อ.ประยุทธ์" คะแนนล้น ขยันทุ่มเทเพื่อบ้านเมือง (รายละเอียด)

Publish 2017-02-18 10:23:55

วันนี้(18/02/2560) กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สำรวจความคิดเห็น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก้าวสู่การบริหารประเทศครบ 2 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ประเมินผลงาน 2 ปี6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,202 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า

ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 2 ปี 6 เดือนเฉลี่ย 5.83 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี 6.19 คะแนน และรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ได้ 5.92 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนลดลงทุกด้านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วง 2 ปี 6 เดือน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 7.40 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 2 ปี ที่ได้ 7.57คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้คะแนนลดลงเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้คะแนน 7.75 คะแนน จากเดิมที่ได้ 7.74 คะแนน


ทั้งนี้ นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลชุดนี้ที่ประชาชนร้อยละ 26.0 ชื่นชอบและประทับใจมากที่สุดคือ นโยบายปราบโกงปราบทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมา ร้อยละ 17.8 ชื่นชอบโครงการลงทะเบียนคนจนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรายละ1,500 บาทและ 3,000 บาทและร้อยละ 9.9 ชื่นชอบนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด

โดยเอกสิทธิ์ สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี