‘บิ๊กบี้’ สายฟ้าแลบ!!! โผ่ตรวจเยี่ยมประกันสังคม ที่โรงพยาบาล ดูสิจะทำงานกันจริง หรือ ผักชีโรยหน้า ผลที่เห็นแทบ ตกใจ

‘บิ๊กบี้’ สายฟ้าแลบ!!! โผ่ตรวจเยี่ยมประกันสังคม ที่โรงพยาบาล ดูสิจะทำงานกันจริง หรือ ผักชีโรยหน้า ผลที่เห็นแทบ ตกใจ

Publish 2017-02-01 17:41:44

               พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า พร้อมกับตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนและการบริการของโรงพยาบาลบางปะกอก 8

 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน
ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากประชุมที่กระทรวงแรงงานแล้ว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยมีนายแพทย์กัมพล ต่อธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมพบว่า การบริการของหน่วยงานผู้ประกันตนมีความพึงพอใจ
ในเกณฑ์ดี

 
        อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 7 ปรับปรุงเพื่อให้บริการต่อผู้ประกันตนดียิ่งขึ้น เช่น ในด้านความสะอาดของสถานที่ ให้เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้มีความรอบรู้งาน เพื่อให้สามารถชี้แจงผู้มาติดต่อสอบถามได้อย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมเน้นการสร้าง Service Mind รวมทั้งให้กวดขันกระบวนการ 5 ส.ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นนิสัย

 นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมการบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของประกันสังคม โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มีผู้ประกันตน 67,000 คน จากผลการตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน
มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาล

 


        นอกจากนี้ จากข้อมูลของโรงพยาบาลทำให้ทราบว่า ผู้ประกันตนจะเลือกใช้สิทธิประกันสังคมมากกว่าสิทธิอื่นๆ ที่มี เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลมากกว่าสิทธิอื่นๆ และสิทธิประกันสังคมมีมากกว่า เนื่องจากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้นต่อหัวสูงถึง 3,950 บาทต่อปี นอกจากนี้ ผู้ประกันตนได้เริ่มเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเริ่มตั้งแต่มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เองก็มีความพึงพอใจต่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเดิมติดขัดขั้นตอนต้องใช้เวลา แต่หลังจากได้มีการปฏิรูปงานของกระทรวงแรงงานแล้วทำให้โรงพยาบาลได้รับเงินเร็วขึ้น

 

 

เรียบเรียงโดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต
HASTAG :