ได้ประโยชน์จริงหรือ??? นพ.วรงค์ เรียกร้องรัฐบาล ช่วยสอบ ราคาข้าวหอมเชียงราย ทำแบบนี้ชาวนาอาจพังทั้งระบบ!!!???

ได้ประโยชน์จริงหรือ??? "นพ.วรงค์" เรียกร้องรัฐบาล ช่วยสอบ "ราคาข้าวหอมเชียงราย" ทำแบบนี้ชาวนาอาจพังทั้งระบบ!!!???

Publish 2016-11-18 08:37:46

วันที่ 18 พ.ย.2559 นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์กรณีราคาข้าวที่จังหวัดเชียงราย อยากให้รัฐบาลช่วยตรวจสอบราคาข้าวที่รับซื้อจากชาวนา ว่าตัดราคาจริงหรือไม่ โดยระบุว่า...

 
"ผมอยากให้รัฐบาลตรวจสอบจังหวัดเชียงรายครับ เข้าใจว่าตั้งใจที่ดีที่จะช่วยซื้อข้าวสารจากชาวนา แต่อาจจะบนพื้นฐานเข้าใจไม่ถ่องแท้ ด้วยการให้ส่วนราชการและข้าราชการช่วยซื้อข้าวสารหอมมะลิ กิโลละ 20 บาทจากชาวนา โดยผมมีข้อสังเกตดังนี้
1.เราต้องตั้งหลักที่ว่า ผลิตผลทางการเกษตรต้องมีราคาดีเกษตกรจึงอยู่ได้
2. ในเมื่อข้าวเปลือกราคาตกต่ำ แต่ข้าวสารราคาดี(ราคาตลาดตามปกติ) รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงสนับสนุนให้ชาวนารวมกลุ่มสีและขายข้าวสาร ชาวนาจึงควรขายได้ราคาที่ขายกัน จึงเป็นประโยชน์เต็มที่และจูงใจให้ชาวนาแปรรูป
3.เนื่องจากข้าวหอมมะลิที่เชียงราย ได้รับการจดทะเบียน เทียบคุณภาพเท่าข้าวหอมมะลิที่ภาคอิสานราคาขายจึงไม่ควรแตกต่างกันมาก ยกเว้นหอมมะลิที่ปลูกพื้นที่เหนือตอนล่างที่เรียกว่าข้าวหอมจังหวัด ราคาจะถูกกว่า
4.การที่ช่วยซื้อข้าวสารหอมมะลิจากชาวนากิโลละ 20 บาท ชาวนาจึงแทบไม่ได้ประโยชน์ ถ้าสีจากโรงสีชุมชนเพราะอัตราสีแปรน้อยแต่ได้ของดี ไม่มีการรมยา ยกเว้นไปซื้อข้าวสารหอมมะลิจากโรงสีใหญ่กิโลละ 17-18บาทแล้วมาใส่ถุงขาย เนื่องจากเครื่องจักรโรงสีใหญ่ สีออกมาแล้ว ต้นทุนข้าวสารเขาจะถูกกว่ามาก
5.ที่สำคัญ คำสั่งซื้อที่รวบรวมทั้งจังหวัดจำนวนมากๆ โรงสีชุมชนของชาวนาก็ไม่มีกำลังผลิตได้ทัน
6.ถ้ากลายเป็นซื้อข้าวสารจากโรงสีกิโลละ 17-18 บาทมาใส่ถุงขายกิโลล่ะ 20 บาท ชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะขายข้าวเปลือกไปหมดแล้ว ที่ได้มีแค่ส่วนต่างเหมือนพ่อค้าคนกลาง
7.ต้องตั้งหลักให้ดีว่า เราช่วยซื้อข้าวสารชาวนา บนหลักสินค้าเกษตรต้องมีราคาดี ชาวนาจึงได้ประโยชน์เต็มที่ ที่สำคัญต้องเกิดความยั่งยืน นั่นคือการมีระบบการสั่งซื้อจากกลุ่มชาวนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องซื้อมาก ซื้อพอกินพอใช้ แต่ให้ซื้อต่อเนื่องนานๆ
จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ให้ตรวจสอบราคาข้าวสารหอมมะลิที่จังหวัดเชียงรายซื้อจากชาวนาว่าราคา 20 บาทจริงหรือไม่ ถ้าจริงควรต้องมีการปรับราคาเพื่อให้ชาวนาได้ประโยชน์ เพราะการขายตัดราคาเหลือ 20 บาท จะทำให้เสียประโยชน์แก่ชาวนาทั้งประเทศ ระยะยาวจะไม่จูงใจให้ชาวนาปลูกเอง สีเอง ขายเอง"


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน