ลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ ๙ บนแผนที่ทรงงาน

Publish 2016-10-31 11:46:26


ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดมานั้น ที่เราจะเห็นเสมอคือกล้องถ่ายรูปและแผนที่ ที่พระองค์จะนำไปทรงงานด้วยเสมอ ทั้งนี้พระองค์เคยพระราชทานสัมภาษณ์กับนักข่าว BBC เอาไว้ว่า "บางครั้งหมู่บ้านพี่ไปไม่ปรากฎบนชื่อแผนที่ ท่านจะเติมชื่อหมู่บ้านไว้บนแผนที่" และภาพต่อไปด้านล่างนี้ เป็นภาพลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา

เรียบเรียง ภัทราพร  วโรภาสพิมาน สำนักข่าวทีนิวส์

ข้อมูลจาก สมาชิก Pantip หมายเลข 3475194
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน