ข่าวดี!!! กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ Google เปิดถวายความอาลัยผ่านเว็บ

ข่าวดี!!! กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ Google เปิดถวายความอาลัยผ่านเว็บ

Publish 2016-10-24 15:13:15

วันที่ 24 ตุลาคม 2559  กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ Google (ประเทศไทย) ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยและทั่วโลก ลงนามแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน "map of memory"
โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์จะถวายความอาลัยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ กรอกชื่อ-นามสกุล พร้อมกับที่อยู่ เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปโบสีดำบนแผนที่ตามตำแหน่งที่อยู่ของผู้ลงนามบนแผนที่โลกเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้