ตายหมู่นะคร้าาา...ซวยยกแผง ขรก.ใครบ้างต้องชดใช้จำนำข้าว อีก1.4แสนล้าน กับ"ยิ่งลักษณ์"!!

Publish 2016-09-27 15:28:51

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และประธานคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง กล่าวยืนยันว่า การพิจารณาเรียกค่าเสียหายจาก นางสาว ยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 20 ของค่าเสียหายทั้งหมด เป็นเงิน 3 หมื่น 5 พันล้านบาทนั้นได้พิจารณาอย่างยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบต่างมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ส่วนค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวที่เหลืออีก ร้อยละ 80 หรือ ประมาณ 1 แสน 4 หมื่น 2 พันล้านบาทนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เสียหายต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป เพื่อหาผู้รับผิดทางแพ่งและเรียกให้ชดใช้เงินคืนต่อไป เช่น กรณีการสวมสิทธิ์ การนำข้าวผิดประเภทมาจำนำ การเวียนเทียนข้าว และกรณีข้าวหาย ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องมีคนรับผิดชอบ เช่น เจ้าของโรงสี หรือ เอกชนทุกราย ที่ทำให้ราชการเสียหาย รวมไปถึง รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วย