นัดลงดาบ!!!สนช. นัดจารณาถอด"สุกำพล"ออก หลังถูกชี้มูลผิด แทรกแซงตั้งนายทหารชั้นนายพล(รายละเอียด)

Publish 2016-09-09 15:43:09

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีกำหนดให้ ป.ป.ช. ในฐานะผู้กล่าวหา และ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา แถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนด้วยวาจา ในวันที่ 15 กันยายนนี้ และลงมติ ในวันถัดไป 16 กันยายนคดีนี้ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด พล.อ.อ.สุกำพล ใช้ตำแหน่งแทรกแซงการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266  และระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ส่วนความผิดทางอาญา ป.ป.ช.มีมติด้วยเสียงข้างมาก ข้อกล่าวหาไม่มีมูล