สวยงาม กองบิน 56 สงขลา จัดกิจกรรมเต้น-แปรอักษร “Dance For Mom เต้นเพื่อแม่” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

Publish 2016-08-04 11:10:29

กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จัดกิจกรรมดนตรีประกอบการออกกำลังกาย “Dance For Mom เต้นเพื่อแม่” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พรบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายราชสักการะและเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยจัดขึ้นที่สนามหน้ากองบังคับการกองบิน 56 มี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน 56 เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัวกองบิน 56 หัวหน้าส่วนราชการภายนอก และประชาชนที่อยู่รอบ ๆ กองบิน 56 เข้าร่วมกันเต้นจำนวน 650 คน ใช้เวลาเต้น 45 นาที จากนั้น จึงมารวมตัวกันแปลอักษรเป็นภาษาอังกฤษคำว่า “MOM” อย่างสวยงาม เพื่อสื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อแม่ของแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกคน
]

ที่มา INNติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน