"ก.คลัง" เตรียมปล่อยโครงการบ้านประชารัฐ ดอกเบี้ย 0% อุ้มผู้มีรายได้น้อย !!

Publish 2016-03-07 08:46:04

                เมื่อวานนี้ (6 มี.ค. 59) นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะสรุปโครงการบ้านประชารัฐ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ โดยมีหลักการคือ ประชาชนที่มีรายได้น้อยทุกคน จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐนี้ได้ โดยตัวโครงการจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งในช่วงแรกของโครงการจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็น 0% แต่เป็นระยะนั้นไหร่นั้นขึ้นอยู่กับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อ

                ทั้งนี้ โครงการประชารัฐอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ล่าสุดได้ขยายโครงการจากเดิมมี 3 รูปแบบ คือ บ้านเช่า บ้านเช่าซื้อและบ้านซื้อ ได้เพิ่มเรื่องการต่อเติมและซ่อมแซมบ้านเก่าและการก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพื่อให้ประชาชนที่มีที่ดินของตนเองและมีบ้านอยู่แล้วแต่เก่าทรุดโทรมต้องการปรับปรุงเป็นบ้านใหม่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้