ทำใจเอาไว้เลย!! คมนาคม เตรียมขึ้นค่าแท็กซี่-เซอร์ชาร์จสนามบิน หลังสงกรานต์

ทำใจเอาไว้เลย!! "คมนาคม" เตรียมขึ้นค่าแท็กซี่-เซอร์ชาร์จสนามบิน หลังสงกรานต์

Publish 2016-03-05 11:58:10

กระทรวงคมนาคม เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ระยะที่ 2 คาดมีผลบังคับใช้หลังเทศกาลสงกรานต์นี้

 

                วันนี้ (5 มี.ค. 59) กระทรวงคมนาคม ระบุว่า เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ระยะที่ 2 โดยอาจมากกว่าร้อยละ 5 เมื่อรวมกับระยะแรกจะไม่เกินเฉลี่ยร้อยละ 13  รวมทั้งค่าเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบิน ทั้งรถแท็กซี่ปกติและรถแท็กซี่แวน
                หลังจากนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะพิจารณาเห็นชอบ ก่อนออกประกาศกระทรวงและลงราชกิจจานุเบกษา คาดมีผลบังคับใช้หลังเทศกาลสงกรานต์นี้
                ทางด้านกรมการขนส่ง ทางบกจะออกกฎกระทรวงประกาศให้แท็กซี่ติดตั้งเครื่องจีพีเอส เพื่อความปลอดภัย โดยผู้ประกอบการแท็กซี่จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง คาดจะเริ่มติดตั้งได้ภายในสิ้นปีนี้