ไทย-เมียนมาร์ นั่งโต๊ะหารือด้านไฟฟ้า -พลังงาน หวัง!! สร้างความมั่นคง-ยั่งยืน

"ไทย-เมียนมาร์" นั่งโต๊ะหารือด้านไฟฟ้า -พลังงาน หวัง!! สร้างความมั่นคง-ยั่งยืน

Publish 2016-03-04 16:42:57

            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เชิญให้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ การไฟฟ้านครหลวงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

             วันนี้ (4 มี.ค. 59)  ในที่ประชุมจึงได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการผลักดันโครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมาร์ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานและประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเยาม่า  การซื้อ-ขาย ไฟฟ้าปริมาณ 100 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนการหารือถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างสองประเทศ

             นาย ขิ่น หม่อง โซ  ได้เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมหารือในทุกโครงการร่วมกันมาโดยตลอด และจะยังหารือร่วมกันต่อไป แม้ในช่วงทีมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็จะมีการจัดทำรายงานและส่งมอบนโยบายสำคัญให้กับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าบริหารประเทศต่อไป เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีเป้าหมายเดียวกันคือการเดินหน้าพัฒนาสาขาพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

              ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเยาม่า ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 120 x 2 เมกะวัตต์ ที่ช่วยเสริมกำลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและช่วยกระจายความเสี่ยงจากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำของกรุงย่างกุ้ง 

 

 

 

 

 

ภาพ : FB กระทรวงพลังงาน