ร้องปปง. สอบบัญชีทรัพย์สินบ.ไร่ส้ม-สรยุทธและพวก ส่อทุจริต

ร้องปปง. สอบบัญชีทรัพย์สินบ.ไร่ส้ม-สรยุทธและพวก ส่อทุจริต

Publish 2016-03-04 16:32:06

มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ ปปง. ให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินย้อนหลังบริษัท ไร่ส้ม นายสรยุทธ และพวก ได้มาโดยชอบหรือไม่


วันนี้ ( 4 มี.ค.)  ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เมื่อเวลา 11.00 น.  น.ส.ภคอร จันทรคณา กรรมการผู้จัดการ บ.ชีวานันท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อม ทีมงาน เดินทางยื่นเอกสารต่อ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ บ.ไร่ส้ม จำกัด ของ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา และพวก


น.ส.ภคอร กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากสื่อมวลชน นักวิชาการ บริษัทเอกชน เพื่อนนักแสดง เพื่อให้ตรวจสอบและเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชน ซึ่งจริยธรรมทางจิตใจจำเป็นต้องสูงกว่าการรอคำพิพากษาถึงที่สุด  เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานของสังคมไทยต่อไป อีกทั้ง ขอสนับสนุนนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


" การตรวจสอบทรัพย์สิน บ.ไร่ส้มนั้น ขอให้ตรวจย้อนหลังช่วงระหว่างปี พ.ศ.2546-2559 ว่าทรัพย์สินที่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าวได้มาโดยชอบหรือไม่ใน  4 ประเด็น 1.รายละเอียดในตัวสัญญาได้เขียนครอบคลุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการหรือไม่  2.ที่มาของสัญญาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 2542 มีการแข่งขันราคาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  3.ตรวจสอบดูว่าสัญญาในลักษณะเดียวกันมีการทำสัญญามากกว่า 1 สัญญาที่ได้ทำกับภาครัฐหรือไม่ และ 4.กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะในสัญญา (TOR) เป็นไปในทางที่รักษาผลประโยชน์ทางราชการหรือไม่ " น.ส.ภคอร กล่าว


นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า อยากให้ตรวจสอบสัญญาระหว่าง อสมท. กับ บ.ไร่ส้ม ว่ารายละเอียดนั้นเอื้อประโยชน์กับเอกชนอย่างไร รวมทั้งตรวจสอบย้อนหลังว่า ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบหรือไม่  ถ้าได้มาโดยมิชอบและทำให้เงินงอกเงยขึ้นถือว่าผิด  นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายสัญญาที่มีการทำแอบแฝงอยู่  จึงอยากให้หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม หรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้าตรวจสอบ ส่วน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่อยากให้ตรวจสอบเฉพาะ บ.ไร่ส้ม จำกัด แต่ตรวจสอบบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเอื้อประโยชน์กันหรือไม่  เพราะอยากสร้างเป็นบรรทัดฐานของสังคมและมองว่าการทุจริตติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐถือว่าผิดขั้นร้ายแรงด้านด้าน พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า  ทางมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  เข้าร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดของ บ.ไร่ส้ม จำกัด และเกี่ยวข้องกับ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยทาง ปปง. รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะดำเนินการทำงานร่วมกับเอกชนแต่ว่าอาจใช้เวลาสักระยะเนื่องจากต้องย้อนหลังไปหลายปี  ซึ่งข้อมูลอาจจะมีมาก


" การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 กรอบ  คือ 1.ตรวจสอบตามคำสั่งของกฎหมายที่ว่าตามระเบียบ  2. ตรวจสอบอันที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งหากผู้กระทำผิดคืนทรัพย์สินครบถ้วนทาง ป.ป.ง. ก็ไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้  แต่หน่วยงานอื่นสามารถดำเนินการเอาผิดต่อไปได้ " พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว