เผยโฉมแล้ว!! "โมโนเรลหาดใหญ่" รูปเกลียวคลื่นทะเล มูลค่ากว่า 1.5 หมื่น ลบ. หวัง!! แก้ปัญหา "รถติด" ใจกลางเมือง!?

Publish 2016-03-04 15:42:32

            วันนี้ (4 มี.ค. 59) นายศิริเกษ อภิรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ระบุว่า ว่า ตามที่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศึกษาโครงการออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ออกแบบ ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว มีแผนที่จะเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องการลงทุนภาย ในเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่  จำเป็นต้องมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพรองรับปริมาณผู้โดยสารและแก้ไขปัญหา การจราจรหนาแน่น โดยระบบที่เหมาะสม คือรถไฟฟ้าโมโนเรลหรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ลักษณะเดียวกับรถรางภูเก็ตที่ศึกษาเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

             ก่อนหน้านี้รูปแบบโมโนเรลจะเริ่มจากบ้านพรุ-ควนลัง ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร มี 15 สถานี ได้แก่ 1. สถานีบ้านพรุ 2. สถานีคลองหวะ 3. สถานีเซ็นทรัล 4. สถานีคลองเรียน 5. สถานี มอ. 6. สถานีคอหงส์ 7. สถานีบิ๊กซี 8. สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย 9. สถานีน้ำพุ 10. สถานีตลาดกิมหยง 11. สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 12. สถานีหาดใหญ่ใน 13. สถานีรถตู้ 14. สถานีแยกสนามบินและ 15. สถานีควนลัง แต่จากผลการศึกษาให้ปรับลดสถานีลง 3 สถานีคือสถานีบ้านพรุ สถานีแยกสนามบินและสถานีควนลัง  เหลือ 12 สถานี เพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างโครงการ ให้เหลือ 12.54 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 15,799 ล้านบาท

                สำหรับตัวสถานี ได้ออกแบบอย่างทันสมัย ผสมผสานกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวหาดใหญ่ ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดทะเลจึงออกแบบสถานีเป็นรูปโค้งเกลียวสื่อถึงเกลียวคลื่นทะเล ตัวสถานีมี 3 ชั้น ได้แก่ ระดับดิน เป็นทางเข้า-ออกสถานี ส่วนใหญ่อยู่บนทางเท้าชั้นจำหน่ายตั๋ว อยู่กลางถนน และชั้นชานชาลาอยู่บนชั้นจำหน่ายตั๋ว โมโนเรลหาดใหญ่ใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 464 คนต่อขบวน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย หากกระทรวงคมนาคมเห็นชอบจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันให้เริ่มก่อสร้างปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 1-2 ปีคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2563-2564

 

 

 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก : realist