"สสช." เผย!! คนว่างงานเดือน ม.ค. พุ่งกว่า 3.4 แสนคน ชี้!! เด็กจบใหม่ไร้สังกัดเพียบ

Publish 2016-02-29 10:01:12

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย!! ยอดคนว่างงานเดือน ม.ค. 59 อยู่ที่ประมาณ 347,000 คน เพิ่มขึ้น 92,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2558 ชี้!! เด็กจบใหม่ว่างงาน 103,000 คน

                เมื่อวานนี้ (28 ก.พ. 59) สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาวะการทำงานของคนไทยเดือนมกราคม 2559 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในภาวะแรงงานประมาณ 38.13 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ว่างงานมากถึง 347,000 คน หรือคิดเป็น 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2558  พบว่า เพิ่มขึ้นมากถึง 92,000 คน โดยกลุ่มที่ว่างงานมากสุดเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบใหม่ในระดับอุดมศึกษา 103,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลาย 71,000 คน

                เมื่อพิจารณาการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มเยาวชนหรือผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน 4.3% ลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.5% แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมากลับเพิ่มขึ้นจากที่มีเพียงแค่ 2.5%  เป็น 4.3% ส่วนวัยผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน 0.5% ลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.7%