ปตท. เผย!! ปี58 กำไรลดฮวบ 66%  ยัน!! สถานะการเงินยังแข็งแกร่ง

"ปตท." เผย!! ปี58 กำไรลดฮวบ 66% ยัน!! สถานะการเงินยังแข็งแกร่ง

Publish 2016-02-27 11:35:19

เมื่อวานนี้ (16 ก.พ. 59) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในปี 2558 รายได้จากการขายของทุกกลุ่มธุรกิจในเครืออยู่ที่ 2,026,912 ล้านบาท ลดลง 22.2% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 19,936 ล้านบาท ลดลง 66% จากปีที่ผ่านมา ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่จากการที่มีลักษณะการดำเนินงานครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถรับความเสี่ยงได้สูง ส่งผลให้สถานะทางการเงินจึงยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งประมาณ 2.39 แสนล้านบาท

               ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจใน 5 ปี หลังจากนี้ (พ.ศ.2559-2663) จะใช้เงินลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยที่ 70% ใช้เป็นงบการลงทุนระยะ 5 ปี เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 จากจังหวัดระยอง ไป โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต้ และการขยายคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว หรือแอลเอ็นจี จาก 5 ล้านตัน เป็น 10 ล้านตัน ส่วนอีก 30% ขยายกิจการที่มีแนวโน้มที่ดีในภูมิภาค รวมทั้งลงทุนโครงการที่สามารถเพิ่มมูลค่า เป็นต้น

                ทางด้านราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปี คาดว่าอยู่ที่ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จึงส่งผลให้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำได้รับผลกระทบเล็กน้อยเท่านั้น จึงต้องเร่งปรับแผนการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ อย่างไรก็ดีกิจการภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ทั้งหมดยังดำเนินต่อไปดี หากกรณีเลวร้าย ที่สุดราคาน้ำมันปรับลดลงมาอยู่ในระดับ 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทาง ปตท. ก็ได้วางยุทธศาสตร์ 4 ด้านไว้รองรับแล้ว ได้แก่

                1.การให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เป็นจุดแข็ง และออกจากธุรกิจที่เป็นจุดอ่อน

                2.ลดค่าใช้จ่าย

                3.พิจารณาต่อยอดหรือขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำ และปตท. มีความเชี่ยวชาญ เพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่ม

                4.ควบรวมกิจการที่ซ้ำซ้อนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น