สถาบันอาหาร ชี้!! ยอดส่งออกสินค้าเกษตร ลดฮวบ! หลังเกิดวิกฤตภัยแล้ง

"สถาบันอาหาร" ชี้!! ยอดส่งออกสินค้าเกษตร ลดฮวบ! หลังเกิดวิกฤตภัยแล้ง

Publish 2016-02-26 14:16:57

               วันนี้ (26 ก.พ. 59) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ระบุว่า ปัญหาภัยแล้งปี 2559 จะส่งผลกระทบโดยตรงกับสินค้าเกษตร 3 ชนิดหลัก ได้แก่ ข้าว เนื่องจากข้าวนาปรังลดลง คาดว่า ผลผลิตติดลบ ร้อยละ 8.1 ส่งออกติดลบร้อยละ 3.5 , น้ำตาล ปริมาณติดลบร้อยละ 1.2  มูลค่าส่งออก ติดลบร้อยละ 1.2  และความหวานจะลดลง และมันสำปะหลังที่ผลผลิตเข้าโรงงานลดลง ส่งผลให้ที่ผ่านมานำเข้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้านมาแปรรูปมากขึ้น  โดยเฉพาะกัมพูชา คาดว่า ผลผลิตติดลบร้อยละ 1  และมูลค่าส่งออก ติดลบร้อยละ 1.5

                ในขณะที่ อุตสาหกรรมอาหารยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทำให้คาดว่า ปีนี้ปริมาณส่งออกอาหาร อยู่ที่ 30.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 โดยมีมูลค่า อยู่ที่ 950,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 แต่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.5ต่อปี
               ทั้งนี้ สถาบันอาหารอยู่ระหว่างเดินหน้าแผนการทำงาน เพื่อให้ส่งเสริมการส่งออกอาหาร และให้สอดคล้องกับนโยบาย 1 ชุมชน 1 อุตสาหกรรมการเกษตรของรัฐบาล โดยจะดำเนินการสร้างโรงงาน