ไอเดียเจ๋ง!! มช. ทดลองผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจาก Corn Pellet ชี้!! ช่วยลดฝุ่น-มลพิษทางอากาศ

ไอเดียเจ๋ง!! "มช." ทดลองผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจาก "Corn Pellet" ชี้!! ช่วยลดฝุ่น-มลพิษทางอากาศ

Publish 2016-02-26 12:18:46

               เมื่อวานนี้ (25 ก.พ. 59) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยและสร้างโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งขึ้น จากการน้ำวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น เปลือก ลำต้น ใบและซังข้าวโพดมาทดลองผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เพื่อนำมาใช้ทดแทนก๊าซ LPG และน้ำมันเตาในภาคอุตสาหกรรม

                จากการศึกษา พบว่า  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษเหลือใช้จากข้าวโพด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง Corn Pellet  ที่ผลิตได้มีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อยที่สำคัญคือ ต้นทุนไม่สูงมาก รวมทั้งยังสามารถลดการเผาเปลือกและซังข้าวโพดในพื้นที่โล่งของ อำเภอแม่แจ่ม ได้ถึง 2,000 ตันต่อปี อีกทั้งช่วยลดฝุ่นและทำให้คุณภาพทางอากาศดีขึ้น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม