อาคม เล็งจัดตั้ง กรมราง ดูแลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน - รักษาคุณภาพการเดินรถไฟฟ้า

"อาคม" เล็งจัดตั้ง กรมราง ดูแลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน - รักษาคุณภาพการเดินรถไฟฟ้า

Publish 2016-02-26 10:55:15

                เมื่อวานนี้ ( 25 ก.พ. 59) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า มีแนวคิดจัดตั้งสำนักงานกำกับกิจการทางราง เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่แยกออกจากกรมรางที่จะมีการจัดตั้งในอนาคต โดยบทบาทของกรมรางมีหน้าที่ดูแลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการใหม่ๆ

                ส่วนสำนักงานกำกับกิจการทางราง จะมีบทบาทกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดูแลสิทธิผู้โดยสาร เช่น ความถี่ในการเดินรถของผู้ประกอบการแต่ละรายต่อวัน และรักษาคุณภาพความถี่ในการเดินรถที่ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบ

                อีกทั้ง ยังมีประเด็นเรื่องการใช้พื้นที่สถานี ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้าหลายสายเกิดขึ้น หากมีเอกชนผู้ให้บริการเดินรถหลายรายการใช้พื้นที่ร่วมกัน ก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคุณภาพพื้นฐาน และให้การปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะศึกษารายละเอียดหลังจากนี้