ราคาทองคงที่ ทองแท่งบาทละ 20,900.00 บาท  (ปรับครั้งที่ 1)

ราคาทองคงที่ ทองแท่งบาทละ 20,900.00 บาท (ปรับครั้งที่ 1)

Publish 2016-02-26 09:37:50

 

           วันที่ 26 ก.พ. 59  เมื่อเวลา 09.30 น. สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง (ปรับครั้งที่ 1) ทองแท่งรับซื้อบาทละ 20,800.00 บาท ขายออกบาทละ 20,900.00  บาท  ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 20,496.32 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท

           ทั้งนี้ ราคาทองคงที่  เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 20,800.00 บาท ขายออกบาทละ 20,900.00  บาท  ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 20,496.32 บาท ขายออกบาทละ 21,300.00 บาท