ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยมาตรการภาษีส่งเสริมลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยมาตรการภาษีส่งเสริมลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม

Publish 2016-02-25 17:10:47

               วันนี้  (25 ก.พ. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ความว่า ......

 

 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูรายละเอียด