"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพิ่มบทลงโทษเลี่ยงภาษี-ขอคืนเป็นเท็จ

Publish 2016-02-25 17:02:51

 

             วันนี้ (25 ก.พ. 59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559  ความว่า ......

 

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูรายละเอียด