ครม. ไฟเขียว!! ผู้ซื้อแอลทีเอฟ ลดหย่อน ภาษี ได้ปีละ 5 แสนบาท

"ครม." ไฟเขียว!! ผู้ซื้อแอลทีเอฟ ลดหย่อน "ภาษี" ได้ปีละ 5 แสนบาท

Publish 2016-02-25 15:57:36

 

          เมื่อวานนี้ (24 ก.พ. 59) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลังลดหย่อนภาษีให้ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ ได้ถึงปี 2562 โดยให้นำรายจ่ายจากการซื้อหน่วยลงทุนมา หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี

          โดยหลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะส่งร่างกฎกระทรวงให้คณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ลงนามประกาศ มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีทั้งหมด เพราะเป็นมาตรการต่อเนื่องจากที่จะหมดในปี 2559 และขยายไปถึงปี 2562 แต่ต้องถือหน่วยเป็นเวลา 7 รอบบัญชี ต่างจากก่อนหน้าที่แม้จะให้ถือ 5 รอบบัญชี แต่จริงๆ แล้วถือเพียง 3 ปี