ชาวกรุงลุ้น!! คมนาคมขึ้นค่าโดยสาร - เซอร์ชาร์จ แท็กซี่ หรือไม่??

ชาวกรุงลุ้น!! คมนาคมขึ้นค่าโดยสาร - เซอร์ชาร์จ "แท็กซี่" หรือไม่??

Publish 2016-02-25 10:51:15

                เมื่อวานนี้ (24 ก.พ. 59) นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง  กล่าวว่า หลังจากได้มีการเสนอผลสรุปการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ระยะที่ 2 และการพิจารณาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมรถแท็กซี่ที่ให้บริการภายในสนามบินให้แก่นายชาติชาย ทิพย์สุนารี ปลัดกระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้วนั้น ซึ่งหากกระทรวงพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ จะต้องเสนอให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้พิจารณาต่อไป

                ทั้งนี้ ตามขั้นตอนระดับนโยบายอาจจะต้องนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ โดยคาดว่าอาจจะมีการนัดหารือเป็นครั้งสุดท้ายภายในเดือน ก.พ.นี้ หากรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่เสนอ ก็สามารถปรับขึ้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมรถแท็กซี่ที่ให้บริการภายในสนามบินได้ทันที

                ขณะเดียวกัน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ทางกรมเห็นชอบในหลักการว่าควรจะต้องมีการปรับขึ้นค่าโดยสารระยะที่ 2 เนื่องจากการปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะแรกที่ผ่านมา ยังไม่สะท้อนภาระต้นทุนที่แท้จริงของแท็กซี่ เนื่องจากอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารไปเพียง 8% ขณะที่ภาระต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ 13%