"เจ๊ติ๋ม" ยังดื้อไม่จ่ายค่าปรับใบอนุญาต "ทีวีดิจิตอล" ย้ำชัด! ไม่ผิด ลั่น! รอ "ศาล" ตัดสิน เท่านั้น!!

Publish 2016-02-24 08:37:22

               เมื่อวานนี้ (23 ก.พ. 59) เวลา 13.31 น.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ เจ๊ติ๋มประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยทีวี จำกัด พร้อมด้วยทนายความ เดินทางมาชี้แจงต่อศาลปกครอง กรณีที่ยื่นเรื่องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน ในเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการใดๆ หรือมีคำสั่งระงับหนังสือค้ำประกันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและทีมกฎหมายได้เข้าชี้แจงต่อศาลเช่นกัน

                ทางด้านนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย เปิดเผยว่า หลังจากชี้แจงและนำรายละเอียดข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อธุรกิจของตนให้ศาลได้พิจารณาแล้ว ส่วนการบังคับให้บริษัทจ่ายเงินค่าใบอนุญาตที่เหลือนั้น ขอยืนยันว่าไม่จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายในส่วนนี้ เพราะบริษัทได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับทราบนานแล้วว่าไม่ต้องการใบอนุญาตและขอคืน ซึ่งการขยายระยะเวลา 3 เดือนให้หาพันธมิตรมาร่วมลงทุนที่ผ่านมานั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ซึ่งบริษัทยินยันชัดเจนมาตลอดว่าไม่ทำต่อ

                ส่วนนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า สำนักงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนของเงื่อนไขภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างกำหนดเวลา 30 วัน รอให้ บริษัท ไทยทีวี จำกัด นำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมที่ยังค้างอยู่ แล้วหลังจากนั้นจึงไปสู่ขั้นตอนของธนาคารหากไม่มีการชำระดังกล่าว