คลังสหรัฐ ชี้!! ภาวะเศรษฐกิจผันผวนของ จีน ส่งผลดีทั่วโลก!!

"คลังสหรัฐ" ชี้!! ภาวะเศรษฐกิจผันผวนของ "จีน" ส่งผลดีทั่วโลก!!

Publish 2016-02-23 10:51:35

             วันนี้ (23 ก.พ. 59) นายนาธาน ชีทส์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหรัฐ เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีนไปสู่การขยายตัวไปในทางที่ดีมากขึ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีเสถียรภาพและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหรัฐ ระบุว่า "เศรษฐกิจจีนที่พึ่งพาบริการและการบริโภคของภาคครัวเรือนมากขึ้นไม่เพียงแต่จะส่งผลให้มีความสมดุลภายในประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างสมดุลภายนอกประเทศและลดการพึ่งพาการส่งออกด้วย

             จีนมีความคืบหน้าอย่างมากในการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการบริโภคในการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) การลงทุนภาคบริการและการบริโภคที่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้น และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงานและการจดทะเบียนธุรกิจใหม่

             สำหรับการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้จะช่วยให้จีนสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของประเทศในฐานะกลไกผลักดันอุปสงค์ในตลาดโลกและนำเสนอสูตรที่ดีที่สุดสำหรับจีนเพื่อความสำเร็จกับการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เศรษฐกิจมีความยั่งยืนมากขึ้นสำหรับการขยายตัวในอนาคต