ข่าวดี!! “กระทรวงท่องเที่ยวฯ” เตรียมซื้อยางพารา 3,000 ตัน สร้างลานกีฬา – ตุ๊กตายาง !!

ข่าวดี!! “กระทรวงท่องเที่ยวฯ” เตรียมซื้อยางพารา 3,000 ตัน สร้างลานกีฬา – ตุ๊กตายาง !!

Publish 2016-01-13 08:12:16

        เมื่อวานนี้ (12 ม.ค. 59) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ส่วนการแก้ปัญหาราคายางจะรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรตามนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

        สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะซื้อยางพารา 3,000 ตัน เพื่อนำไปสร้างลานกีฬา ตุ๊กตายาง และ ริสแบนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตั้งงบประมาณของลานกีฬาสามารถทำได้ทันที แต่ส่วนอื่นๆต้องรอพิจารณาเพิ่มเติม