ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง 18,150 บาท

ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่ง 18,150 บาท

Publish 2016-01-04 11:00:07

วันที่ 2 ม.ค.59 เมื่อเวลา  09.24 น.  สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง (ปรับครั้งที่ 1)  ทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,150 บาท ขายออกบาละ 18,250 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 17,880.80 บาท ขายออกบาทละ 18,650 บาท

ทั้งนี้  ราคาทองปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับช่วงวันที่ 2 ม.ค.ทีผ่่านมา โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 18,100 บาท ขายออกบาทละ 18,200 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 17,843.32 บาท ขายออกบาทละ 18,600 บาท