“มาร์ค” เชื่อ! เศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แนะ! “รัฐบาล” เดินหน้าโครงการใหญ่ให้ชัดเจน

“มาร์ค” เชื่อ! เศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แนะ! “รัฐบาล” เดินหน้าโครงการใหญ่ให้ชัดเจน

Publish 2016-01-03 15:28:23

       “อภิสิทธิ์” เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังไม่ฟื้นตัว เหตุจากความผันผวนในหลายด้าน พร้อมเสนอให้ทบทวนนโยบายพลังงาน เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขดึงตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเดินหน้าแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการหาข้อยุติในรูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟไทย-จีน

 

        วันนี้ (3 ม.ค.2559) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ประกอบกับปัญหาภายในของไทย โดยเฉพาะการทำประมงผิดกฎหมายและการบินพลเรือนที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ จึงเสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายพลังงานให้เป็นระบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและควรเดินหน้าแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการหาข้อยุติในรูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟไทย-จีน

         ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบประชารัฐของรัฐบาล โดยตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนรวม 12 คณะ โดยเชิญนักธุรกิจรายใหญ่ ร่วมเป็นประธานกับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จ