“กรอ.” เผย! ตัวเลข “เปิด-ขยายโรงงาน” ปี58 ลดลง  คาด! ปี59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

“กรอ.” เผย! ตัวเลข “เปิด-ขยายโรงงาน” ปี58 ลดลง คาด! ปี59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

Publish 2016-01-03 12:22:43

 

      “กรมโรงงานอุตสาหกรรม” เผย ปีที่แล้ว ยอดตั้งโรงงานใหม่ตั้งลดลงร้อยละ 7.77  ด้านยอดเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการ ลดลงร้อยละ 4.31

 

      วันนี้ (3 ม.ค. 58) นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่า ยอดตั้งโรงงานใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม - 23 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 4,351 โรงงาน ลดลงร้อยละ 7.77 เมื่อเทียบกับปี 2557 สำหรับยอดเงินลงทุนรวม 386,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.24 และมีการจ้างงาน 115,682 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 ส่วนการขยายกิจการ มีจำนวน 933 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.04

       ส่วนยอดเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการตั้งแต่เดือนมกราคม - 23 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 5,284 โรงงาน ลดลงร้อยละ 4.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 583,113 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 แม้จะมีปัจจัยลบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาทก็ตาม แต่ขณะนี้ในประเทศเศรษฐกิจถือว่ามีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีอำนาจการซื้อมากขึ้นและผู้ประกอบการมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจลดลง      

       สำหรับในปี 2559 ยอดเปิดกิจการและขยายกิจการจะมีแนวโน้มทรงตัว หรือสูงขึ้นกว่าปีนี้ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้ปีหน้าเป็นปีแห่งการลงทุน โดยกำหนดมาตรการสนับสนุนทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตที่สอดคล้องกับการกำหนด 9 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม  รวมทั้งการออกสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุน รวมถึงราคาน้ำมันที่มีการคาดการณ์ยังคงลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการเปิดโรงงานและขยายกิจการในปีหน้า จะมาจากเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการ และการบริโภคของประชาชน

 

 

ข้อมูล :