นิด้า คาด! จีดีพี ปี59 ขยายตัว 3.6%  รอจับตา! การฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

"นิด้า" คาด! จีดีพี ปี59 ขยายตัว 3.6% รอจับตา! การฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

Publish 2016-01-02 13:07:15

 

นิด้า คาดการณ์  จีดีพีปี 59 ขยายตัวร้อยละ 3.6  จับตาการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

 

         วันนี้ (2 ม.ค. 59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2559 จะขยายตัวได้ร้อยละ3.6 ดีกว่าปี 2558 ที่คาดว่าจะโตได้ร้อยละ 3  โดยมีปัจจัยบวกมาจากการที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งผลให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นและพร้อมที่จะลงทุนหลังจากที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัว

          ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด คือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เนื่องจากที่ผ่านมาการส่งออกไทย ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า  รวมถึงปริมาณการค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น