บิ๊กตู่ จัดใหญ่ส่งท้ายปี เตรียมโอนเงินให้ผู้ถือบัตรคนจน อีก 3 รอบ ภายในเดือน ธ.ค. 61

"บิ๊กตู่" จัดใหญ่ส่งท้ายปี เตรียมโอนเงินให้ผู้ถือบัตรคนจน อีก 3 รอบ ภายในเดือน ธ.ค. 61

Publish 2018-12-12 10:51:08


   

 

 ถือเป็นการแจกส่งท้ายสิ้นปี  2561 ให้ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยิ้มออกกันถ้วนหน้าหลังรัฐบาลมีการเคาะ 4 มาตรการหลักในการช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน
ให้มีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากมีผลสำรวจว่าเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มคนชั้นกลางมีกำลังซื้อที่มากและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อมีการใช้จ่ายได้ดีกว่ากลุ่มอื่น

จึงทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเพื่อให้เศรษฐกิจก้าวไปได้อย่างไม่ติดขัด โดย 1 ในมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการโอนเงิน
ช่วยค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400/เดือน โดยรัฐบาลมุ่งหวังว่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหลานได้ในส่วนหนึ่ง

 

 

  สำหรับเรื่องนี้ทางพล.อ.ประยุทธ์ เคยกล่าวไว้ว่า ในส่วนของผู้สูงอายุนั้นทุกคนก็มีพ่อแม่ผู้ปกครอง แล้วจะไม่ดูแลบุคคลเหล่านี้หรือ ปัญหาที่เราต้องดูแลผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มเติมเพราะถือว่าเป็นภาระของผู้มีรายได้น้อยที่ยังลำบากอยู่ รัฐบาลจำเป็นต้องดูแลตรงนี้ ปัจจุบันเราต้องรองรับผู้สูงวัยให้อยู่ได้ในสังคม สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าจะให้เงินเพียงอย่างเดียว จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานได้ในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานดำเนินการ ส่วนราชการสามารถนำผู้สูงอายุเหล่านี้มาทำงานได้ ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังทำอยู่ในทุกๆ ระบบนอกจากนี้ยังต้องมาดูว่ากลุ่มคนเหล่านี้ใครเดือดร้อนบ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อยก็เช่นกัน คนที่มีรายได้ระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำรัฐบาลก็ต้องดูแลด้วย    ล่าสุด น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินสวัสดิการเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 3 รอบภายในเดือน ธ.ค. นี้ โดยรอบแรกในวันที่ 12 ธ.ค. 61 จะเป็นในส่วนของค่าเช่าบ้านคนชรา 60 ปีขึ้นไป 400 บาท วันที่ 14 ธ.ค. จะโอนคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% จากยอดใช้จ่ายช่วงเดือน พ.ย. และรอบสุดท้าย มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนั้น ยังโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้สูงอายุอีกคนละ 1,000 บาท

 

 

        น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับยอดการโอนเงิน 500 บาท เมื่อวันที่ 8 -10 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมานั้น สามารถโอนให้ได้แล้ว 11.3 ล้านคน วงเงิน 5,660 ล้านบาท มีผู้ถือบัตรกดเงินสดออกไปใช้แล้ว 4.6 ล้านคน คิดเป็น 2,300 ล้านบาท และใช้ซื้อสินค้า 8.5 แสนคน คิดเป็นเงิน 425 ล้านบาท รวมมีการใช้จ่ายแล้ว 5.4 ล้านคน คิดเป็นเงินที่ใช้จ่าย 2,725 ล้านบาท เหลืออีก 5.9 ล้านคน ยังไม่กดออกมา นอกจากนี้ต้องคอยติดตามมาตรการอื่นๆ ที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย

;