นศ.พยาบาลเฮ! ศธ.เพิ่มทุนการศึกษาคนละ5.5หมื่น ให้นศ.แพทย์ด้วยรวมกว่า20ล้านบาท

นศ.พยาบาลเฮ! ศธ.เพิ่มทุนการศึกษาคนละ5.5หมื่น ให้นศ.แพทย์ด้วยรวมกว่า20ล้านบาท

Publish 2018-12-03 09:02:34


จากกรณีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ปลัด ศธ.) ได้ออกมาเปิดเผยจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งได้มีมติอนุมัติในหลักการให้เพิ่มทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล จากปีละ 40,000 บาท เป็นปีละ 55,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้จะเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดสรรเงินทุนออกไปให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนั้น
 

 

ทั้งนี้การจัดสรรทุนปีการศึกษา 2561 จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 213 คนๆละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,715,000 บาท  ทุนจ้างครูชั่วคราว ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 49 คนๆละ 18,900 บาท เป็นเงิน 9,261,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,976,000 บาท

 

 

ทั้งนี้การจัดสรรทุนปีการศึกษา 2561 จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 213 คนๆละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,715,000 บาท  ทุนจ้างครูชั่วคราว ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 49 คนๆละ 18,900 บาท เป็นเงิน 9,261,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,976,000 บาท

 

  

 

“ที่ประชุมยังได้ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อจัดสรรเงินกองทุนเสมาฯ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยจะอุดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้อีก และมีจุดเปลี่ยนสำคัญคือในการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อและสำเนาเลขบัญชีว่าตรงกันหรือไม่ จากเดิมที่ไม่มีการตรวจสอบบัญชีของผู้รับทุน รวมถึงให้สถานศึกษารายงานสถานะของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการฯปีการศึกษาละ 2 ครั้งด้วย”

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

;