ผันผวนต่อ กบง. ลดราคาขายปลีก บี20 กดลงถูกกว่าดีเซล พี่วินชะงักเลื่อนอุ้มค่าน้ำมันไปก่อน

ผันผวนต่อ กบง. ลดราคาขายปลีก บี20 กดลงถูกกว่าดีเซล พี่วินชะงักเลื่อนอุ้มค่าน้ำมันไปก่อน

Publish 2018-11-09 12:15:59


 

    ปัญหาด้านพลังงานในประเทศไทยนั้น ถือเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขไปทีละเปลาะเนื่องด้วยปัจจัยอันหลากหลายที่สัมพันธ์กับกลไกตลาดโลก ความผันผวนของราคาน้ำมันจึงมิอาจควบคุมได้โดยรัฐบาลหรือผู้ใดผู้หนึ่ง อย่างไรก็ตาม วันนี้ 8 พ.ย. 2561 น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน มีมติอนุมัติส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20
 

 

    เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เรือขนส่ง ซึ่งบี 20 เป็นน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษที่มีราคาต่ำกว่าดีเซล โดยหลังจากมีมติทางภาครัฐจะทำให้ราคาถูกกว่า ราคาขายปลีก ซึ่งก่อนหน้านี้มีมติให้รัฐอุดหนุน 3 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.-28 ก.พ. 2562 ใช้งบประมาณ 700 ล้านบาท จากปัจจุบันใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน

 

 


 

 

    ทั้งนี้ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่าจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวในช่วง 3 เดือนนี้ คาดว่าเดือน ก.พ. 2562 จะมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านลิตรต่อเดือน จากรถบรรทุกทั่วประเทศที่มีประมาณ 8 แสนคัน ขณะที่ปัจจุบันมีรถบรรทุกเข้าร่วมโครงการเพียง 2,000 คัน เรือ 64 ลำ ความต้องการใช้อยู่ที่ 3.5 ล้านลิตรต่อเดือน ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นได้อีกประมาณ 31,303 ตันขณะนี้มีผู้ค้ามาตรา 7 ฐานะผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 8 ราย ประกอบไปด้วย

 

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก
3. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท พี.ซี.สยาม ปิโตรเลียม จำกัด
8. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 

 

    อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การใช้น้ำมันของไทยตามรายงานของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เผยว่า นับตั้งแต่ 2 ก.ค. 2561 เป็นต้นมาราคา บี 20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลอยู่ 3 บาทต่อลิตร ซึ่งใช้กลไกด้านภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาสนับสนุนส่งผลให้มียอดจำหน่าย บี 20 มากขึ้น แต่ทางกระทรวงฯ ตั้งเป้าไว้ว่าในอนาคตจะมีการใช้น้ำมัน บี 20 อยู่ที่ประมาณ 15 ล้านลิตรต่อวัน รวมถึงการวางมาตรการสนับสนุนให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้บี 20 เป็นการถาวรอีกด้วย

 

     ก่อนหน้านี้ทางภาครัฐได้เสนอมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 300 กว่าล้านบาทต่อปี และผู้ค้ามาตรา 7 อีก 300 ล้านบาท/ปี โดยวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นคือมอบส่วนลดกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบอนุญาตขับจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนสามารถซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาขายปลีก 3 บาทต่อลิตร เบื้องต้นเผยว่ามีวินมอไซค์ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิจำนวน 40,000 ราย อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 8,500 ราย ต่างจังหวัด 31,500 ราย
 

 

    สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากมาตรการดังกล่าวอาจมีอันต้องเลื่อนไปก่อน จากเดิมที่ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งเกี่ยวกับรูปแบบการใช้เงิน วิธีการและแหล่งเงินที่ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องใช้ร่วมกับระบบของกระทรวงการคลังอย่างไร

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย